Tư vấn bằng email

Chú ý

  • Ai muốn tư vấn gấp, hãy gọi điện tới Hiệp hội giao lưu quốc tế Thành phố Imabari số 0898-34-5763.
    Trường hợp có thể đáp ứng.
  • Khi khẩn cấp, hãy gọi đến số 110 gặp sự cố hay vụ án, số 119 hoả hoạn hay mắc bệnh đột ngột.
  • Nếu gửi email, Trả lời tự động sẽ đến ngay.
    Nếu không đến, hãy kiểm tra địa chỉ e-mail, cài đặt và gửi lại lần nữa.
  • Hãy làm sao cho email đến từ địa chỉ có đuôi「@iciea.jp

Nhất định phải viết ở nơi có dấu 「※」

Địa chỉ email của bạn ※ Bắt buộc

Địa chỉ email của bạn( Hãy nhập lại lần nữa để xác định.) ※ Bắt buộc

Số điện thoại

Tên ※ Bắt buộc

Quốc tịch

Hãy viết điều muốn tư vấn ※ Bắt buộc

Thông tin cá nhân đã nhập vào mẫu đơn sử dụng để trả lời tư vấn.

Thông tin liên lạc

HIỆP HỘI GIAO LƯU QUỐC TẾ THÀNH PHỐ IMABARI

Địa chỉ:Mã bưu điện 794-0027, 2-5-1 Minamidaimoncho, Thành phố Imabari; văn phòng Thành phố Imabari, tòa nhà khu phụ 3 tầng 1
Số điện thoại:0898-34-5763
Địa chỉ email:info@iciea.jp
http://iciea.jp/